Smart Watch အသစ်, Bluetooth Link, Z36 Smart Watch ကိုဖုန်းကိုဖြေဆိုရန်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ။ ။ ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည်

¥64.00