Nike SHOKE SHOKE လက်တိုတိုအင်္ကျီနှင့်အမျိုးသမီး 0 တ်လည်ပင်းအဝိုင်းလည်ပင်းအဝိုင်းပတ်ပတ်လည်လက်ခုပ်သံများလက်ခုပ်သံများ, အရေအတွက်, အရွယ်အစား M-2x