Balabara တံဆိပ်ကလေးများအဝတ်အထည်များကုန်ပစ္စည်း 8.8 ဝတ်စားဆင်ယင်မှုအဝတ်တန်ဆာဆင်သည် BRANDS ကလေးများအဝတ်အစားထုတ်လုပ်သူများ ထုတ်လုပ်သူများ, လက်တစ်ဖက်ရင်းမြစ် Dock, 80-160 ကိုက်, 100 ~ 500 လက်ကားရောင်းခြင်း, စာရင်း 8000 အပိုင်းပိုင်း အသစ်သောတောင်ပံများ, 3OO ကြီးမားသောအိတ်တစ်လုံး။ ဆား “11” နေဖို့လိုတယ်, ငါ့ကိုဆက်သွယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ် “

¥2.00