8.9 ယွမ်နှင့် 200 မှ 100 မှဝါဂွမ်း 100 မှ 140 ကိုက်အပိုင်းအစများ Timu ကိုကြည့်ခြင်း Timu: AA987665544