53 ဦး အမျိုးသမီးစီးပွါးရေးအဆင့်အတန်းအစင်းအံဝင်ခွင်ဂျာကင်အင်္ကျီ, M-XXL, M-XXL, M-XXL, BAND 20 ယွမ်, အသုတ် 22 ယွမ်, နံပါတ် 4-3-2?