? 5.8 ယွမ်ရှင်း! 2043, ဂျပန်မူလကောင်းသောကုန်ပစ္စည်းများ! အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်ဘောင်းဘီရှည်များကိုပြုလုပ်ကြသည်။ စူပါအရည်အသွေး, 200 အပိုင်း 6.8 ယွမ်! အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနှင့် Velvet Dress …… 货 Selection!