3500 ယွမ် / တန်ချိန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဝတ်အစားသည် 7 တန်ခန့်မှန်းထားသည်