? 3.5 ယွမ်ရှင်း! 3880 အပိုင်းပိုင်း! 1000 3.8 ယွမ်, 400 အပိုင်းပိုင်း 3.98 ယွမ်! အရောင်အရောင်အမျိုးသားအဝတ်အစားလက်တို, ကုန်ပစ္စည်းများအပိုင်း 10000, အထည်များရှိပြီး,