2000 ပြည့်နှစ်တွင် Big Boy သည်လွတ်လပ်သောထုပ်ပိုးမှုအားလုံးဖြစ်သည်။

¥11.60