1200 ကျော်အမျိုးသမီးလူ ဦး ရေအကျီများ, သီးခြားထုပ်ပိုး, အပြည့်အဝ Clear 12 ယွမ် / အပိုင်းအစ