110-150-10-10 ပေါင်ရှပ်အင်္ကျီတစ်စီးရီး 100-300 အပိုင်းပိုင်း, စီးရီး 110-150-150-150-150-150-150-150-150-150-150-150-150-10? Timu ကိုကြည့်ခြင်း Timu: AA987665544