အောက်တိုဘာတွင်အောက်တိုဘာ Mommy, သစ်သားသစ်တော, Jami Bear, အိုလံပစ် Miscetale စသည်ဖြင့် ဆောင်းရာသီကပိုပါတယ် တရုတ်၏ကြီးမားသောကလေးက 90-160 ခန့်ရှိသည်။ ရာသီဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်။ ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ကုန်ပစ္စည်း 100 အပိုင်းပိုင်း