အောက်ခြေရှပ်အင်္ကျီ 1500, 3.99 အပြည့်အဝရှင်းရှင်းလင်းလင်း

¥7.98