အိပ်ပျော်နေသော shepers ၏ simulation, စုစုပေါင်းအပိုင်း 10,000, စျေးပေါစျေးပေါ