အားကစားယောဂဘောင်းဘီတို 15000 ကျော်, 12 ခု, အရွယ်အစားတစ်ခု, အရွယ်အစားတစ်ခု, အရောင်လေးခု,

¥7.20