အားကစားဘောင်းဘီတိုများ, အရည်အသွေး, ချည်ထည်ထည်ငါးငါးခု, ငါးများ,

¥25.60