အားကစားနှင့်အတူဟန်ချက်ညီ / NB အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးအသစ်များပါ 0 င်သောပါးပျဉ်းဆွေးမြေ့သမား, roller fabric, အရွယ်အစား ML XL, ပမာဏအရေအတွက်