အာရှ? ပိတ်ချော, နှစ်နှစ်, အစဉ်အလာ 900 ?? စင်ကြယ်သောအဖြူ 2/3? တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲခြင်း 1/3 ? အရည်အသွေးကောင်း ??? ကောင်းပါပြီလား ?? M-2XL ????? ????

¥17.60