အဝတ်လျှော်အဝတ်လျှော်အဝတ်အချည်းစည်း, စုစုပေါင်း 700, စိတ်ကြိုက်ဆက်သွယ်ရန်