အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဝတ်အစားသည်ထုပ်ပိုး 7 တန်ခန့်မှန်းထားသည်

¥7,000.00