အမျိုးသား / အဖေနှင့်ဖိနပ်များ, ပွင့်လင်းမြင်သာသောအိတ်ထုပ်ပိုးခြင်းမရှိဘဲ 39-44 ကိုက်, အထုပ် 60 အားလုံးအတွက်အထူးကမ်းလှမ်းမှု