အမျိုးသားဝတ်လက်တို, မီတာ 4xl, elastic, လွတ်လပ်သောထုပ်ပိုး