အမျိုးသားများ၏ရှည်လျားသောအပိုင်းနှင့်ကတ္တီပါဝါဂွမ်းအဝတ်အစားများ, စုစုပေါင်းအပိုင်း 1500 ခန့်ရှိသည်