အမျိုးသားများ၏မြင့်မားသောဆွယ်တာအင်္ကျီနှင့် Velvet သည် VelCeltet Musictet Mas Heltet Masics, စုစုပေါင်း 10,000, ရှင်းလင်းရေးဖြစ်သည်။

¥22.00