အမျိုးသားများ၏ချည်နှောင်မှုနှင့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဘောင်းဘီများ, စာပိုဒ် 4 ခုတွင် 4 စာပိုဒ်များမှာလူ ဦး ရေ,