အမျိုးသားများမျှဝေထားသောဝါဂွမ်းအဝတ်အစားများ, စုစုပေါင်းအပိုင်း 2,000, အသုတ်တစ်ခုမှ 100 အပိုင်းပိုင်း။