အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများလက်တိုတီရှပ်များ, code များ – 100-160 ။ သီးခြားထုပ်ပိုးမှု, စုစုပေါင်း 590 အပြည့်အဝဖျက်သိမ်းနံပါတ် 0440,

¥7.60