အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးဝါဂွမ်းပိုလိုပိုလိုရှပ်အင်္ကျီ, စုစုပေါင်းအပိုင်း 5000, ရှင်းလင်းခြင်း

¥9.60