အမျိုးသားနို့ပိုးလက်တိုတိုလက်တိုတီရှပ်အင်္ကျီ, စုစုပေါင်း 5000, စျေးပေါ