အမျိုးသမီး 6000 ပြည့်, အဆင့်အရေအတွက်အပြည့်, အရည်အသွေးအာမခံချက်, Vulcanization နှင့် Ultra-fiber အရေပြား, 35-41 ကိုက်