အမျိုးသမီး 0 တ် 0 fashion ဗြိတိသျှလေဝတ်စုံများ, Code နံပါတ် L-4xl, Code နံပါတ် L-4XL, Code နံပါတ် L-4XL, Code နံပါတ် L-4XL, 46 ယွမ် 48 ယွမ် 48 ဒွမ်,