အမျိုးသမီး 0 တ်အစက်အပြောက်အမြောက်အများ, အစက်အပြောက်အမြောက်အများ, အစက်အပြောက်တွင်အမျိုးသမီး 0 င်လက်ကိုင်ဗားရှင်း, အပိုင်း 9 ယွမ်, အသုတ်မှ 100 အပိုင်းပိုင်း, ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည်