အမျိုးသမီးအရောအလူမျိုးလူအစုအဝေးတီရှပ်, သူဌေး, လိုအပ်သော, V: 13113292820