အမျိုးသမီးအင်္ကျီ, စုစုပေါင်းအပိုင်း 300, ရှင်းလင်းရေး

¥3.00