အမျိုးသမီးများ၏သေးငယ်သောပရိယာယ်များဂျင်းဘောင်းဘီ – Denim Chock Fabric: styim collog specification – elasticity elasticity နှင့်အတူ elasticity နှင့်အတူ elasticity နှင့်အတူ elasticity နှင့်အတူ elasticity နှင့်အတူဂျင်းဘောင်းဘီ, အရွယ်အစား, အရည်အသွေးကောင်း, ကောင်းသောစတိုင်, အရောအနှော,