အမျိုးသမီးများ၏ဓလေ့ထုံးစံ 2 ခု, ပုံ 7 ဆိုးရွားသော, လွတ်လပ်သောထုပ်ပိုးခြင်း,