အမေရိကန်ဂျော့ခ်ျနိုင်ငံတကာ, ဒန်နီထမ်းဘောင်များ, အိတ် 10,000 ခန့်, အိတ်များ, ဖိနပ်များကိုခွဲထားနိုင်သည်။