အမေကပေါ့ပေါ့တန်တန်လက်တိုတိုလက်တို, Code: XL သို့ 5xl, စုစုပေါင်း 1100 အထူး

¥22.00