အဖြူ t ကိုအဖြူရောင် T ဗားရှင်း (အလယ်အလတ်အရှေ့အလယ်ပိုင်း) 200 အပိုင်း