အထွေထွေအမျိုးသမီးဆံပင်ဂျင်းဘောင်းဘီ, အသုတ် 100, 16 ယွမ်