အထီးနှင့်အမျိုးသမီးအသေးငယ်သောအသေးအဖွဲခြောက်သွေ့သောထည်လက်တိုတိုတိုတိုတိုလက်တိုတီရှပ်, Code: M ~ 4xl ။ လှံတံ: 1: 2: 2: 2: 2: 1, ပုံစံ – တစ်ပြိုင်နက်တည်းအစု 200 အပိုင်းပိုင်း,