အထီးနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တွဲပါးပျဉ်းဇိုက်လေရင် 0 ါရီရီဂျာကင်အင်္ကျီ, 3xl code, စုစုပေါင်း 2205 အပိုင်း 2205 ခု,

¥37.80