အဆိုပါလည်စည်းသည် 70,000 ကျော်သည်, သီးသန့်စကားပြောလိုသူသည်စျေးပေါသည်

¥1.20