အစာရှောင်ခြင်းငါးတီရှပ်, 12,000 ကျော်ကိုအပိုင်းပိုင်း။ ။ တစ်ခုလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ကုန်ပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်း။