ဝက်ပူဖောင်းစက်များ၏အသားပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ကွဲမှုပုံစံများ, ထောင်ပေါင်းများစွာသောသေတ္တာတစ်ရွက်ကိုပေးနိုင်သည်။