?? လေးနွေရာသီ 22 ခုလား။ လွတ်လပ်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစတိုင်? ထင်းရှူးပင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စတိုင်။ စကတ် 26.8%, သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများ 215 အပိုင်းပိုင်း