ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်ကိုပိတ်ထားသည်, ညီအစ်မဘုတ်အဖွဲ့၏ထက်ဝက်သည်ထုပ်ပိုးထားသောဘုတ်အဖွဲ့၏ထက်ဝက်ကိုထုပ်ပိုးခြင်း, အခြားလွတ်လပ်သောထုပ်ပိုးမှု, စုစုပေါင်း 1780 ပြည့်နှစ်,

¥11.00