ရာဘာနှင့်ပလပ်စတစ်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ slippers နှင့်အတူနင်း, 36-45 ကိုက်, စက်နှင့်အတူ 120 အားလုံးအတွက်။ လုပ်နိုင်ပါတယ်