ရာနှင့်ချီသောဝတ်စုံဘောင်းဘီများ, ကုန်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်း, Micro: 135224543466 ထည့်ပါ