မူရင်းတစ်ခုတည်း CK တီရှပ်အင်္ကျီ 400 ကျော်, code, ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်